הדפסה שלח לחבר

תיק תיעוד של המבנה ההיסטורי

ניתן לעדיין בתיק התיעוד בבית העצמאות, בתיאום מראש בלבד. אין אפשרות להוציאו מהמוזיאון

קהל מחוץ לבית ה' באייר תש"ח