הדפסה שלח לחבר

קריאה ל RFI לבחירת קבלן ראשי

לאחר אישור הועדה  המקומית פורסמה תכנית תא/מק /4475507-0343863  להתנגדויות .

במשך תקופת ההפקדה , התקבלה התנגדות לתכנית ע"י בעלי המגרש הגובל מדרום,

ב 26 אוק' התקיים דיון בוועדה העירונית , החלטת הוועדה לדחות את ההתנגדות .במקביל לשינוי תכנית המתאר התקבל תיק מידע המאפשר תחילת הליך רישוי .

במקביל יצא קול קורא בעיתונות להגשת RFI  (בקשה למידע ראשוני ) הקורא לקבלנים וחב' בנייה להגיש בקשה להתמודדות על מכרז קבלן ראשי לעבודות חפירה , דיפון ושלד .

 

 

בית העצמאות פרסום פניה לקבלת מידע 10 בנובמבר 2016