הדפסה שלח לחבר

טקסים ואירועים

שלום כיתה א' – הורים וילדים בבית העצמאות
 ניתן לקיים בבית העצמאות ביקור וטקס משותף לילדים המתחילים את צעדיהם הראשונים במערכת החינוך ולהוריהם.
הבית וסיפורו ממחישים מושגי יסוד של עצמאות, ריבונות ומדינה. 
נבקר באולם ההכרזה ונשיר ביחד את התקווה לצלילי התזמורת שניגנה כאן ביום ההכרזה. 

טקסי חלוקת תעודות זהות
מזה שנים משמש אולם ההכרזה לטקסים מרגשים שבהם מוענקת לבני נוער תעודת הזהות שלהם. 
לטקס הבית-ספרי נוספת הדרכה בהיכל ההכרזה המספרת על עצמאותה של המדינה היהודית ועל תעודת הזהות שלה
כפי שהיא מתבטאת במגילת העצמאות.
בקטעי נגינה, בשיר, בקריאה של טקסטים ובשירת התקווה מקבלים עליהם בני הנוער את עול האזרחות והשיתוף כאזרחים במדינת ישראל. 

טקסי חגים ועצרות זיכרון
ניתן לקיים טקסים ייחודיים בעלי אופי ממלכתי או טקסים פרטיים הקשורים לבית, לחגי ישראל, למגילת העצמאות ולהיסטוריה של תל-אביב.
פנו אלינו וביחד נגבש אירוע בעל תוכן ומשמעות במקום שבו נולדה המדינה.