הדפסה שלח לחבר

פעילות קיץ בימי שישי

עדכון -  הסיור אינו מתקיים כרגע, הודעה על חידושו תבוא בהמשך