הדפסה שלח לחבר

בית התנ"ך

בשנת 1973 מסרה ממשלת ישראל את הבניין על שלוש קומותיו להנהלת בית התנ"ך שמונתה על ידי "החברה לחקר המקרא" כעמותת בת לניהול הבית.
ייעודו היה לשמש כמוזיאון וכמרכז חינוכי להפצת ידע התנ"ך ואהבת התנ"ך, ולבטא את הקשר שבין העצמאות בימינו לבין עצמאות ישראל בימי קדם. במוזיאון הוצבו תצוגות קבועות המתארות את ימי האבות והשופטים, המלכים, הנביאים והחשמונאים.
התצוגה כללה גם תערוכות מתחלפות של אמנים בציור, בפיסול ובצילום של נושאי תנ"ך, יהדות וארץ ישראל. בית התנ"ך טיפח גם ספרייה עשירה של ספרים וסרטים בנושאים תנכיים. 
הנהלת בית התנ"ך הקימה גם מדרשה על שם דיזנגוף לשם קיום הרצאות חודשיות בנושא הכרת תל אביב ותרומתם של בני הזוג דיזנגוף לתל-אביב ולשם קיום אזכרה שנתית בז' בתשרי, יום השנה לפטירתו של אבי העיר.
במקום התקיימו הרצאות סדירות על הקשר שבין התנ"ך לבין עצמאות ישראל, סיורים לימודיים בארץ התנ"ך, הכשרת הנוער חובב התנ"ך לקראת חידון התנ"ך העולמי ומפעל מלגות לתלמידי תיכון הכותבים עבודות גמר או יוצרים אמנות בנושאי המקרא. כמו כן, פועלים בו הוצאת ספרים בנושאים הקשורים בתנ"ך ו"המרכז העולמי לתנ"ך" המוציא לאור את הרבעון"  בית מקרא".

בית התנ"ך 1973
`