הדפסה שלח לחבר

היסטוריה

מדינה נולדת

יום שישי, ה' באייר תש"ח, 14 במאי 1948, מוזיאון תל-אביב לאמנות.

בשעה 16:00, שמונה שעות לפני תום המנדט הבריטי על ארץ-ישראל, התכנסו באולם המוזיאון חברי מועצת העם ומינהלת העם ומוזמנים ממנהיגי היישוב. 

נרגשים האזינו להכרזת העצמאות של מדינת ישראל שקרא דוד בן-גוריון, ראש מינהלת העם, ההנהלה הציונית והסוכנות היהודית.

בתום הקראת מגילת העצמאות, בירך הרב פישמן-מימון ברכת "שהחיינו", חברי מועצת העם ומינהלת העם חתמו על מגילת העצמאות והטקס ננעל בשירת "התקווה".