הדפסה שלח לחבר

פעילויות לתלמידי חט"ב ותיכון

 עדכון - הפעילויות אינן מתקיימות כרגע - הודעה על חידושן תבוא בהמשך 

פעילויות לתלמידי חטיבת ביניים ותיכוןפעילויות נוספות לחט"ב ותיכון

`