הדפסה שלח לחבר

החותמים על המגילה

לפי סדר החתימה: 

דוד בן-גוריון 1886 – 1973 ראש הסוכנות היהודית ראש מנהלת העם נציג מפא"י
דניאל אוסטר 1893 – 1963 חבר מועצת העם נציג הציונים הכלליים
מרדכי בנטוב 1900 – 1985 חבר מנהלת העם נציג מפ"ם
יצחק בן-צבי 1884 – 1963 נשיא הוועד הלאומי חבר מועצת העם נציג מפא"י
אליהו ברלין 1866 – 1959 חבר מועצת העם נציג הציונים הכלליים
פרץ ברנשטיין 1890 – 1971 חבר מנהלת העם נציג הציונים הכלליים
הרב זאב גולד 1889 – 1956 חבר מועצת העם נציג המזרחי
מאיר גרבובסקי (ארגוב) 1905 – 1963 חבר מועצת העם נציג מפא"י
יצחק גרינבויים 1879 – 1970 חבר מנהלת העם נציג הציוניים הכלליים
אברהם גרנובסקי (גרנות) 1890 – 1962 חבר מועצת העם נציג הציוניים הכללים
אליהו דובקין 1898 – 1976 חבר מועצת העם נציג מפא"י
מאיר וילנר 1918 – 2003 חבר מועצת העם נציג המפלגה הקומוניסטית
זרח ורהפטיג 1906 – 2002 חבר מועצת העם נציג הפועל מזרחי
הרצל ורדי (רוזנבלום) 1903 – 1991 חבר מועצת העם נציג המפלגה הרוויזיוניסטית
רחל כהן (כגן) 1888 – 1982 חברת מועצת העם נציגת ויצ"ו
הרב קלמן כהנא 1910 – 1991 חבר מועצת העם נציג פועלי אגודת ישראל
סעדיה כובשי 1904 – 1990 חבר מועצת העם נציג התימנים
הרב יצחק מאיר לוין 1894 – 1971 חבר מנהלת העם נציג אגודת ישראל
מאיר דוד לוינשטיין 1901 – 1995 חבר מועצת העם נציג אגודת ישראל
צבי לוריא 1906 – 1968 חבר מועצת העם נציג מפ"ם
גולדה מאירסון (מאיר) 1898 – 1978 חברת מועצת העם נציגת מפא"י
נחום ניר (רפאלקס) 1884 – 1968 חבר מועצת העם נציג מפ"ם
צבי סגל 1901 – 1965 חבר מועצת העם נציג המפלגה הרוויזיוניסטית
הרב יהודה לייב הכהן פישמן (מימון) 1875 – 1962 חבר מנהלת העם נציג המזרחי
דוד צבי פנקס 1895 – 1952 חבר מועצת העם נציג המזרחי
אהרון ציזלינג 1901 – 1964 חבר מנהלת העם נציג מפ"ם
משה קולודני (קול) 1911 – 1989 חבר מועצת העם נציג הציונים הכלליים
אליעזר קפלן 1891 – 1952 חבר מנהלת העם נציג מפא"י
אברהם קצנלסון(ניסן) 1888 – 1956 חבר מועצת העם נציג מפא"י
פליקס רוזנבליט (רוזן) 1887 – 1978 חבר מנהלת העם נציג "עליה חדשה" עולי מרכז אירופה
דוד רמז 1886 – 1951 יו"ר הועד הלאומי חבר מנהלת העם נציג מפא"י
ברל רפטור 1902 – 1989 חבר מועצת העם נציג מפ"ם
מרדכי שטנר 1904 – 1964 חבר מועצת העם נציג מפא"י
בן-ציון שטרנברג 1895 – 1962 חבר מועצת העם נציג המפלגה הרוויזיוניסטית
בכור שלום שיטרית 1895 - 1967 חבר מנהלת העם נציג הספרדים
משה שפירא 1902 – 1970 חבר מנהלת העם נציג הפועל המזרחי
משה שרתוק (שרת) 1894 – 1965 חבר מנהלת העם נציג מפא"י

חתימות

`