בן גוריון מכריז קהל מחוץ להיכל הדמיה של בית העצמאות כפי שיראה לאחר פרויקט השיפוץ ישיבת ממשלה חגיגית ה' באייר תשע"ח_מגילת העצמאות המקורית באולם ההכרזה מאוסף התמונות בהיכל
שיפוץ בית העצמאות_מבט על

מידע כללי

בית העצמאות בשד' רוטשילד 16, סגור למבקרים עד לסיומו של פרוייקט שיפוץ ושימור נרחב (צפי לסיום העבודות: אפריל 2023).

 

הדמיה של בית העצמאות המחודש

פרוייקט שיקום ושימור בית העצמאות

סרטון מס' 6 בסדרה המסקרת את התקדמות העבודות זמין לצפיה. מה הספקנו לעשות בסגרים
ובחורף ומי הגיע לביקור?